Klaas en Weike

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Recepten uut Grunn

Hier staan recepten die wij allemaal nog wel kennen van vroeger. Maar staat er iets tussen wat je nog nooit heb gehad dan is je kans om het eens te proberen. Deze webpagina zal dus alleen worden uitgebreid met nog meer Groningse recepten.  

Boerenjonges

Wat mout der in:

Vaaier onze rezienen, twijenhaalf onze suker, n kwart onze piepknail, n kan brandewien.
Hou mout je t doun:
Rezienen ofwasken mit laauw wotter (anders schrikken ze zuk dood).
Dou de rezienen in n pot en gait der zoveul wotter op dat ze net koppie onder goan.
Loat boudel zo eerst n etmoal stoan te waiken.
Zet pot op t vuur en breng boudel kaalmaan aan de kook.
As t kookt vot van t vuur ofhoalen en stoadegaan ofkoulen loaten.
Krieg n weckflezze van zowat twij kan en gait inhold van de pot derin, dou de suker en t piepknail der biein en gait den de brandewien der op.
Zet weckflezze goud ofsloten op n duuster stee en loat hom doar teminsten twij moand stoan, aalgedureg boudel n moal omreuren.

Boneklont (Nijjoars Stamppot)
Wat mout der in: (veur 4 man)
Twijenhaalf onze widde bonen, twij pond sniebonen oet t zolt, twij onze deurregen rookspek, twaalf onze schilde eerappels in stukken sneden, rookworst, peper en zolt (zoveul as je lieden kennen).
Hou mout je t doun:
Zet de widde bonen n etmoal in de waike en kook ze in t waikwotter goar.
Dou de sniebonen in kokend wotter en kook ze n ketaaier. Gait ze of, as ze nog te zolt binnen dou je t nog n moal.
Dou t spek in n pot, mit eerappels der bovenop, dou t kooknat van de widde bonen der bie en nog wat wotter.
Leg de sniebonen en de rookworst op eerappels, kook haile boudel in n haalf uur goar.
Hoal worst en spek weer oet de pot, stamp bonen deur eerappels en loat ze mitwaarmen.
Moak stamppot op smoak (joen smoak) mit peper en zolt. Snie worst en spek in plakken en dain de nijjoarsstamppot op.

Stamppot Dreuge Bonen:
Wat mout der in:
Vaaier onze dreugde bonen (inregen en op zolder, moar gewoon op kraant gaait ook), drij pond eerappels, n vrizze worst, zolt en peper.
Hou mout je t doun:
De bonen eerst n dag veurwaiken,
Wotter aan de kook bringen, din de bonen der in,
Eerappels schillen en in blokjes snieden,
Eerappels koken.
Eerappels en bonen deurnkander stampen (nait te slim).
Zolt en peper noar smoak der bie doun.

Graauw aarten mit spekdobbels:
Wat mout der in:
Graauw aarten en spek in dobbeltjes. Houveul te meer aarten houveul te meer spek zeg ik mor.
Hou mout je t doun:
De aarten kinje dreugt kopen, den mouten ze eerst ain nacht in de waike zet worden veurdat ze kookt worden kinnen.
Ikzulf bin aan t waark en neem maisttieds aarten uut n pot hôr!
De spekdobbeltjes lekker stoadegaan uutbakken totdat ze knapperg binnen.
Ondertied de aarten koken.
Dén: de aarten op n bord en n slaif glìndhaite dobbeltjes spek der over. Veur t gezond kinnen ie der ja nog n beetje sloa bie moaken...!

Haite Bliksem (Stamppot zuide appels)
Wat mout der in:
Netzoveul zuide appels (vrizze of dreugde appels, net wat je hebben) as eerappels, n vrizze worst en n stôkje rookspek.
Hou mout je t doun:
Eerappels en de vrizze appels schillen, klokhoes der oet hoalen en in plakjes snieden.
Krieg n pot mit roem wotter en n leutje beetje zolt.
Eerst de eerappels der in, den t spek en de worst, doar boven op de zuide appels.
Koken loaten tot alles goar is, t spek en de worst der oet zuiken en de rest ofgaiten in n gatjepaan.
Even opstomen en deur n ander hén stampen (der binnen ook luu dij der nog n beetje stroop deurdoun moar dat huift nait).
Lekker eten mit de worst en t spek der bie.
En den waarme soepenbrij mit stroop der achteraan om de goatjes te vullen.

Krentjebrij
Wat mout der in:
2 kan wotter, n haalf kan bosbeern sap (oet reformwinkel), 2 puutjes krinten, 2 puutjes rezienen, 4 piepknail, twij haandjes vol görde, 4 onze sukker.
Hou mout je t doun:
Krinten en rezienen wellen loaten.
Zet de twij kan wotter op stel in n pane en moak t aan de kook.
Dou de sukker d'r bie en de piepknail.
Dou de welde krinten en rezienen d'r bie en de görde en loat dai haile brut koken tot t zo'n beetje goar is.
t Leste ketaaier t bosbeern sap der bie in.
Nog even en joen krentjebrij is kloar om te eten.

Mosterdsoep
Wat mout der in: (veur 4 man)
n Haalf onze botter, goud n haalf onze bloum, ain en n kwart moatje room, n kan vleesnat, twij eetlepels Grunneger mosterd.
Hou mout je t doun:
Loat de botter smelten, mor mok t nait zo hait dat t gaait verkleuren.
Dou de bloum derbie in en reur mit n holten lepel (gain waaibomenholt), de boudel deurmekoar.
Zet de roux * op n klaain pitje en loat hom tien menuten goar worren.
Verwaarm t vleesnat, gait dij bie de roux * en reur d haile boudel glad.
Loat boudel tien menuten koken, aalmedeur reuren blieven.
Hoal de soep deur n zeeve en dou de mosterd derbie.
Net veur t opdainen dou je de room derbie.
Loat de soep nou nait meer koken.
Veur de smoak ken je der oetbakken spekkies en praai biedoun.

Kruuddoorntjebrij:
Wat mout der in:
n Pond kruuddoorns, n half kan melk, vatteg gram waaitmeel, n onze sukker.
Hou mout je t doun:
Kruuddoorns goud wassen en steeltjes der of.
Kook ze mit n beetje wotter tot smots,
din zeven en mit de sukker op smoak moaken en din ofkoulen loaten.
Vaaier moatjes melk aan de kook brengen,
t meel mit de rest van de melk aanmoaken en dat aal ruirende deur de haite melk mengen.
Dit onder of en tou ruiren, zachies tien menuten koken loaten.
Ofkoulen loaten, en din de kruuddoorns der deur.
Op smoak ofmoaken mit nog n beetje sukker.

Grunneger Kruudkouke
Wat mout der in:
Drijenhaalf onze zulfriezend bakmeel, twijenhaalf onze broene basterdsuker,
ain eetlepel koukkruden, n beetje zolt,
ain theelepel knail, twij hounderaaier, n onze snipperde sekoade.
(koukkruden: n mengsel van gember, knail, kardamom en koriander)
Hou mout je t doun:
Dou zulfriezend bakmeel deur n zeeve in n komme.
Den de broene suker derbie.
Streu de koukkruden, t zolt en de knail deroverhèn.
Moak n koeltje der in (in t midden liekt op t schierste).
Dou der twij moatjes wotter bie en reur de boudel zolaank dat t glad is.
Reur den de sekoade der deurhèn.
Dou haile brud in n keekvörm dij je eerst even invet hebben.
Intied hejje joen oven al veurwaarm doan op honderdzesteg groaden.
Zet t spul der anderhaalf uur in.
Kiek veurzichteg hou t worden is (hait!).

Mosterdstip
Wat mout der in:
n Kan zoepen, bloum, drij eetlepels Grunneger mosterd, peper en zolt.
Hou mout je t doun:
Zoepen aan de kook brengen, zoveul bloum der deurreuren dat t n dikke saus word.
Den de mosterd derbie doun.
Peper en zolt der bie in zoveul as ie lekker vinden.
Mosterdstip ken je broeken bie d eerappels, oetbakken spekkies en robaiten der bie mokt t hailmoal lekker.

Povverd:
Wat mout der in:
n Onze waaitmeel, n onze boukwaaitmeel, n tuutaai, twij moatjes melk, n onze krinten en rezienen, n snoefke zolt, n beetje reuzel.
Hou mout je t doun:
Meng t meel met d'aai, snoefke zolt en de melk tot n mooie gladde massa zunder kloeten der in,
dou er din de krenten/rezienen deur.
Smelt de reuzel en vet de vörm doar mit in.
t Haile zwikkie in de vörm.
Zet de povverd in n oven met veul onderwaarmte (veur t deurgoaren) omenbie n uur,
woarvan t leste ketaaier bovenin om broen te worden

Nij-joarsrollechies
Wat mout der in:
150 gram zulfriezend bakmeel, 150 gram bloum, 250 gram widde basterd suker, 125 gram botter, twij hounderaaier, n klain beetje zolt (even tussen vingers), beetje vannillesuker.
Hou mout je t doun:
Reur de suker, vanillesuker en aaier deur n kander hén.
Den de botter der deurhén en denk der om dat der gain kloeten in kommen.
Doarnoa de bloum en de bakmeel deur n ander hén zeven.
Dit dou je in n komme en den beetje bie beetje de bottermassa der deurhén kneden, dit dou je net zo laank tot je n mooie deegmassa overholn.
Den dek je t deeg òf met n stok aluminiumfolie ofzo en zet dat den minstens n haile dag in de koelkaaste om tot rust te komen.
As je aan t bakken tou binnen din mout je t deeg nog even weer smui kniepen, den mok je der n rol van en snieden der plakjes van twij centimeter of.
Nou komt t luu, krieg joen olderwetse kniepertjestaang en vet hom in, moak hom hait op t stel, dou der n plakje van t deeg in en kniep hom goud dicht din weer op t stel leggen en in omenbie n minuut aan baide kanten mooi broen bakken.
Nou pak je de stoale van n holten lepel en draai dat waarme kniepertje der om tou, braan joen vingers nait hòr.
Rollechie van de holten lepel ofschoeven en ofkoulen loaten.
As leste nog even n tip: zogauw ze kold binnen mout je ze votstoppen veur de kinder, want aans hebben ie mit old en nij nog gain nij-joarsrollechies op toavel.

Spekkedikken
Wat mout der in:
n Pond roggenmeel, n pond waitenmeel, 3 aaier, 2 onze broene suker, 1 onze stroop, wat zolt, n lepel moalen anies, 2 onze rookte spek, anderhaalf onze dreuge worst, omenbie 8 moatjes wotter.
Hou mout je t doun:
Alles deur mekoar hén reuren, behaalve spek en worst.
Din mit t wotter mengen tot n dik pankoukbeslag.
t Iezer goud invetten, 2 plakjes spek en 2 plakjes worst der inleggen, en hierop t beslag.
Nait te haard bakken, want aans worden ze nait goar.
Eetze.

Stamppot Mous
Wat mout der in:
Drij a vaaier pond mous, n beetje zolt (as ie t geern zolt meugen n beetje meer), n onze rookspek, vaaier pond eerappels, drij onze rookworst, anderhaalf moatje kookde melk, zunegaan n onze botter.
Hou mout je t doun:
Mous streupen (haarde naarven deroet hoalen) en ofwasken.
Krieg n pot mit wat kokend wotter dou t zolt en spek derin en de mous.
Loat boudel zo'n beetje twinteg menuten koken.
Intied kenje mooi even eerappels schillen en ofspuilen.
Dou eerappels mit spek en worst onder t mous (zol doar oetdrukken onder t mous stoppen vot kommen?)
Hail boudel goar koken loaten (zowat n haalf uur), nait te veul wotter derop!
Worst en spek oet pot hoalen (dat wordt even zuiken), t kooknat ofgaiten (nait votgaiten) opbaargen.
Wat nog in pot zit deur n kander stampen (mit n stamper) de kookde melk de botter en as t neudeg is wat kooknat der deurreuren.
Worst ofwasken en op t vuur zetten in laauw wotter, t wotter kaalmaan waarmer moaken tot t sikkom kookt, worst der n haalf uur in liggen loaten.
Aanschikken en bikseln.

Zoepenmeelbrij:
Wat mout der in:
Zes onze bloum, beetje zolt, n kan zoepen, sukker of stroop.
Hou mout je t doun:
Dou de bloum de zoepen en n snufke zolt op stel en breng de boudel langzoam aan de kook.
As t kookt nog 10 minuten deurkoken loaten en de brij aalmordeur reuren blieven.
As t n beetje lobbeg wordt kenje t eten.
Dou der sukker of stroop noar smoak bie.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu